Nigerian Praise

Here are the lyrics. Clap your hands and sing along… WORSHIP… That's what we were created for!

E Ba Mi Gbe Jesu Ga o Halleluyah

E ba Mi Gbe Jesu ga o Halleluya (2X) Olori Ogun Orun o Halleluya Join me in Exalting Jesus, Halleluyah (2x) He is the Lord of Hosts Halleluyah

AGBARA OLORUN PO

Agbara Olorun po 2x O la’na S’ori Okun O wo’di Jeriko God’s Power is mighty 2X He made a way in the sea He pulled down the walls of Jericho

MO DIBO by Midnight Crew (Halleluyah Ogo Ni Fun Baba)

Eyi ni eri ife Oluwa si mi Mo gbe’gbese pataki mo se’gbeyawo Laipe ojo mo ye mo feraku A o ba ti gbemigbin, Oluwa mi o je Hallelujah ogo ni fun Baba Ma fijo ilu yin Olorun wa Alaaye ni yoo yin o b’o ti ye Hallelujah f’Oba Onibuore

Mo M’Ope Mi Wa O

Mo M’ope mi wa o Baba Wa gb’ope Mo M’ope mi wa o Omo wa Gb’ope Emimimo Wa Gb’ope O Mo f’iyin fun Meta l’okan

Bere M’ole Ko Yin

Bere M’ole Ko yin Gbesoke ko gbega Bere M’ole Ko yin Gbesoke ko gbega Bow and Praise Him Rise and Lift Him up

F’owo To Mi O Jesu

F’owo to mi o Jesu F’owo to mi o Baba F’owo to mi o Jesu F’owo to mi o Baba Ma J’e n’wa Baka na mo F’owo to mi o Baba Ma J’e n’wa Baka na mo F’owo to mi o Baba Touch me with your hands Jesus Touch me with your hands My Father […]

OUN T’E SE MA YA MI L’ENU O BABA

Oun t’e se ma ya mi l’enu o Baba Oun t’e se ma ya mi l’enu o Jesu E n’omije mi nu E s’ekun mi d’erin o Oun t’e se ma ya mi l’enu o Baba  

OLUWA E TOBI O

Oluwa E tobi, E tobi o, E tobi (2x) Ko si eni t’a le fi sakawe re o E tobi o E tobi Ko si eni t’a le fi sakawe re o Etobi O Baba Lord you are Great, You are Great o, You are Great (2X) None can compare with You You are Great […]

O Lord I am Ready to Sing your Praise (Mike Abdul)

O Lord I am Ready to sing your praise I no go wait until You do me Something O Lord I am Ready to sing your praise  Ready to sing your praise  Ese O Jesus O ya Begin to Thank God… O O O Oluwa Modupe (4) Ese O Jesu  

Seb’Eyin L’amokoko

Seb’Eyin L’amokoko Aiye Mi o Oluwa Mo Mi Mo Mi b’o ti fe

keep looking »
  • Sponsored Links

  • Sponsored Links

  • Recent Posts

  • Tags

  • Recent Comments

  • Archives

  • Categories

  • Statcounter