Nigerian Praise

Here are the lyrics. Clap your hands and sing along… WORSHIP… That's what we were created for!

MO DIBO by Midnight Crew (Halleluyah Ogo Ni Fun Baba)

Eyi ni eri ife Oluwa si mi Mo gbe’gbese pataki mo se’gbeyawo Laipe ojo mo ye mo feraku A o ba ti gbemigbin, Oluwa mi o je Hallelujah ogo ni fun Baba Ma fijo ilu yin Olorun wa Alaaye ni yoo yin o b’o ti ye Hallelujah f’Oba Onibuore

IGWE by Midnight Crew

Ko s’Oba b’Ire Ko si Baba b’Ire Ko ma s’Olorun b’Ire (Igwe) 2x E ba mi p’Olorun tobi (Oba nla Oba to ga) E ba mi p’Olorun tobi (Edumare oba to ga) Igwe (Igwe) (2x) You are the great I am (Igwe, Igwe) Heaven and earth adore Him (Igwe) Angels bow before Him (Igwe) What […]

  • Sponsored Links

  • Sponsored Links

  • Recent Posts

  • Tags

  • Recent Comments

  • Archives

  • Categories

  • Statcounter