Nigerian Praise

Here are the lyrics. Clap your hands and sing along… WORSHIP… That's what we were created for!

MO DIBO by Midnight Crew (Halleluyah Ogo Ni Fun Baba)

Eyi ni eri ife Oluwa si mi Mo gbe’gbese pataki mo se’gbeyawo Laipe ojo mo ye mo feraku A o ba ti gbemigbin, Oluwa mi o je Hallelujah ogo ni fun Baba Ma fijo ilu yin Olorun wa Alaaye ni yoo yin o b’o ti ye Hallelujah f’Oba Onibuore

  • Sponsored Links

  • Sponsored Links

  • Recent Posts

  • Tags

  • Recent Comments

  • Archives

  • Categories

  • Statcounter