Nigerian Praise

Here are the lyrics. Clap your hands and sing along… WORSHIP… That's what we were created for!

EBUBE DIKE (Debut Single by Gloria Ekwuobi)

EBUBE DIKE    (c) Gloria Ekwuobi. Verse 1: I don come to give you praise, You too great. I don come to give you worship. O MY GOD You be my Solace. Cause you don turn my life around. By Jesus blood, don make me king. Im wear those nails make I wear the crown, […]

MO DIBO by Midnight Crew (Halleluyah Ogo Ni Fun Baba)

Eyi ni eri ife Oluwa si mi Mo gbe’gbese pataki mo se’gbeyawo Laipe ojo mo ye mo feraku A o ba ti gbemigbin, Oluwa mi o je Hallelujah ogo ni fun Baba Ma fijo ilu yin Olorun wa Alaaye ni yoo yin o b’o ti ye Hallelujah f’Oba Onibuore

  • Sponsored Links

  • Sponsored Links

  • Recent Posts

  • Tags

  • Recent Comments

  • Archives

  • Categories

  • Statcounter